Kløver-Skolen opfordrer forældrene til at holde ferie med børnene i skolens ferier.

Ved skolefri mere end 1 dag, skal skolelederen give sin accept.