Kløver-Skolens elever er omfattet af samme kommunale ordning som kommunens øvrige skoler.