På Kløver-Skolen er der ansat 1 ergoterapeut (på barsel til august 2018) og 3 fysioterapeuter, som er tilknyttet de elever, der har et særligt behov for at få styrket deres motorik og/eller deres sansesystem.

Der foretages en vurdering af, om der skal tilbydes et træningsforløb eller om der primært er behov for råd og vejledning. Der er et særligt fokus på børnehaveklassebørnene og de yngste elever, hvor en individuel undersøgelse danner grundlag for valg af intervention, men det pædagogiske personale kan henvende sig vedr. elever på alle klassetrin.

Terapeuterne arbejder undervisningsrelateret, hvilket betyder, at indsatsen er rettet mod at bedre elevernes muligheder for at indgå i undervisningen, at fungere i klassen og deltage i skolens mangeartede aktiviteter. Terapeuterne bidrager til, at eleverne får en oplevelse af mestring i forbindelse med aktiviteter og bevægelse. Der arbejdes med elevernes motivation og at udvikle deres selvstændighed og selvhjulpenhed. Aktiviteterne tilpasses den enkelte elev gennem forenkling og struktur og kan tilbydes som individuel træning eller træning på små hold. Træningen kan dels foregå i terapien, dels i klassen eller på skolen i øvrigt, fx til svømning

Der gives endvidere instruktion samt råd og vejledning til elever og det pædagogiske personale med henblik på implementering af igangsatte aktiviteter. Terapeuterne medvirker desuden også i vurdering af behovet for skolemøbler samt indstilling af disse.

Der er et tæt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale omkring eleverne, og forældresamarbejdet vægtes højt. Desuden samarbejder terapeuterne tværfagligt uden for skolen med relevante samarbejdspartnere i kommunen og i sygehusvæsenet.

Vederlagsfri fysioterapi og anden behandling varetages på klinikker udenfor skoleregi.