Der er tilknyttet 7 psykologer til Kløver-Skolen. Psykologernes opgave er, at give råd og vejledning i forbindelse med elevsager. Psykologerne kan ligeledes teste eleverne med forskellige relevante tests, som kan være relevante i forhold til elevens sociale og kognitive færdigheder.

 

For tiden er psykologerne:

A-afdeling Indskolingen: Børge Nielsen
 
A-afdeling Mellemtrinnet og Udskolingen: Niels Geertsen
 
B-afdeling Indskolingen: Lone Nørgaard Andresen
 
B-afdeling Mellemtrinnet og Udskolingen: Bente Thomsen
 
K-klasser: Lone Nørgaard Andresen og Niels Geertsen
 
Huholt: Cecilie Brommann og Helle Clemmensen. Helle går på barsel 1. september og afløses af Louise Dyrenberg.
 
Alssund: Cecilie Brommann

 

Har man brug for at komme i kontakt med en psykolog, kan man kontakte den respektive afdelingsleder. Psykologen er psykolog for barnet og ikke familien.