Lovgrundlag og administrationsgrundlag for undervisningen.

 

Kløver-Skolen er, som alle andre folkeskoler i kommunen, reguleret af lov om folkeskolen.

Link: Folkeskoleloven.

 

Endvidere er bekendtgørelse om specialundervisning en central ramme om skolens virke.

Link: Specialundervisningsbekendtgørelsen.

 

Endelig er det lokale grundlag udtrykt i styrelsesvedtægten:

Link: Styrelsesvedtægten Sønderborg Kommune.

 

Endelig henvises til udmøntning af byrådets beslutning om specialundervisningsstrukturen.

Link: Skoletilbud til børn med særlige behov.