Relevante forvaltninger for skolens forældre:

Der er tre forvaltninger, der naturligt kan være i spil i forhold til Kløver-Skolens elever.

 

Den ene forvaltning er Børne- og Uddannelsesforvaltningen, der bl.a. arbejder med alle forhold, der vedrører dagtilbud og skole.

Link til forvaltningen: Skoler, SFO og Klub.

 

Den næste forvaltning, er Børn og familie, der netop i samarbejde med Børne og Uddannelse, varetager visiteringen.

Link til Børn og Familie: Børn, Unge og Familie i Sønderborg Kommune.

 

Endelig er der forvaltningen Børn og Unge Teamet.

Link til Børn og Handicap: Børn og Unge Teamet Handicap.