Visitation af elever til Kløver-Skolen.

Visitering af elever til et segregeret undervisningstilbud foretages af Visitationsudvalget efter henvisning fra elevens distriktsskole.

Kløver-Skolen kan således ikke selv optage eller indskrive elever. Alle elever er visiterede.

Et typisk visiteringsforløb starter i elevens distriktsskole med at elevens lærere, forældre, distriktspsykologen eller lederen konstaterer elevens behov for særlige hensyntagen og støtte. Dette vurderes, og kan resultere i, at eleven inkluderes på distriktsskolen med den fornødne inklusionsstøtte.

De grundige overvejelser, testninger, udredninger og sparring mm., der indgår som en naturlig del af en henvisningsprocedure, kan resultere i, at distriktsskolen henviser eleven til et segregeret undervisningstilbud.

Henvisningen sendes til visitationsudvalget, der har den endelige afgørelse, med forældrenes efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen.

Når eleven er visiteret, iværksætter Kløver-Skolen et introprocedure, der kan indeholde møder, besøg på skolen mm.