Skolens historie.

Den første specialskole i Sønderborg blev indviet den 1. februar 1967 på B.S. Ingemannsvej. Den blev navngivet Tansbjerg Skolen. Skolen var nummer 11 i rækken af i alt 33 nye eksternatskoler der i 1960erne blev bygget rundt omkring i Danmark.

Formålet med skolen var at give børn, der på trods af store indlæringsvanskeligheder skulle kunne lære at begå sig bedst muligt i samfundet, efter endt skolegang.

Skolen havde i opstartsfasen 14 børn. Børnene kom fra Sønderborg, hvor de havde modtaget undervisning i et lokale tilhørende andelsboligforeningen. Der kom desuden nogle elever fra Aabenraa.

Der var tilknyttet 1 skoleinspektør, 1 sekretær, 1 pedel og 3 lærere. Men allerede til august 1967 var man oppe på 53 børn. Skolens første og eneste skoleinspektør fra 1967 til 1990 var Jørgen Liebe Lindgren.

 

Tansbjerg Skolen på Ingemannsvej i 1967.

 

Skolen blev indviet 30 august 1967 med deltagelse af bl.a. Forsorgschef Bank Mikkelsen fra Åndsvageforsorgen og Sønderborgs daværende borgmester Anders Andersen.

Antallet af børn på skolen voksede gennem 70-erne til at være, da der var flest 72 børn.

Igennem 80-erne integrerede man elever i folkeskolen, og det bevirkede at elevtallet på Tansbjerg Skolen gik så meget ned, at man i 1990 nedlagde skolen, og overførte eleverne til en specialklasserække på Humlehøjskolen.

 

Børnespecialskolen Tansbjerg Skolen

 

I 2004 overgik specialklasserækken fra Humlehøj-Skolen til at være en amtslig specialskole i Sønderborg.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, overtog Sønderborg kommune ansvaret for driften af specialskolen Tansbjerg.

Grundet et forøget elevtal i 2009, flyttede skolen fra Tansbjerg til nye rammer på nuværende Kløver-Skolen.

Siden august 2012 er Huholt Skole blevet en afdeling under Kløver-Skolen.

Fra januar 2015 blev Alssundklassen ligeledes en afdeling under Kløver-Skolen.

 

Mere om skolens historie kan ses på Sønderborghistorier.