Kløver-Skolens pædagogiske Læringscenter samler de mange aktiviteter, der vedrører kultur, medier og læring i skolen i dag.

Læringscenterteamet der består af 1 skolebibliotekar og 2 IT-vejledere arbejder med forskellige former for kulturarbejde, kulturformidling og læring.

Omdrejningspunktet for disse aktiviteter er en bred forståelse af begrebet læring. I forhold til eleverne er læringscenteret det udvidede klasseværelse. Det afsæt, der tages i klassen, hvor opgaven stilles og nysgerrigheden vækkes, sender eleverne gennem læringscenteret. Her skal læringsvejlederen som pædagogisk ressourceperson give dem det, de har brug for i form af materialer (digitale – analoge – konkrete) – og i form af vejledning.

Det er en af Læringscenterets opgaver at bringe verden ind på skolen og gøre den interessant og relevant for eleverne. Det gør vi med udstillinger, konkurrencer, oplevelser, forundringsaktiviteter, fordybelse, eksperimenter, arrangementer, gæster mm.

Samtidig bygger Læringscenteret bro til det omgivende samfund når vi skaber kontakt til bl.a. museer, folkebibliotekerne og andre oplevelser udenfor skolen. Alt dette sker i et tæt samarbejde med skolens øvrige personale. Således er læringscentret med til at bidrage til elevernes alsidige dannelse.

Læringscenteret spiller også en aktiv rolle i forhold til at tilbyde vejledning og sparring til alle skolens ansatte. Læringscenteret stiller både de praktiske rammer og de pædagogiske kompetencer til rådighed for vidensdelingen på Kløver-Skolen.

Kløver-Skolen har etableret Pædagogisk Læringscenter på nettet, der kan findes ved at følge dette link. Det virker bedst i Google Chrome og Firefox.