KLØVER-SKOLENS VÆRDIER
 
 
 
 
ÅBENHED
 
Det sikrer vi gennem:
 
 • Et aktivt samarbejde der bygger på ligeværdighed og anerkende adfærd, hvor alle ser og hører hinanden
   
 • En aktiv og reel dialog i alle henseender
   
 • Tydelighed i sprog, kommunikation og handling
 
 
UDVIKLING
 
Det sikrer vi gennem:
 
 • Høj grad af faglighed med engagement og kompetente medarbejdere

 • Professionel adfærd

 • Kurser og efteruddannelse

 • Nytænkning og fleksibilitet
RESPEKT
 
Det skaber vi gennem:
 
 • Anerkendelse af det enkelte menneske

 • Ansvarlighed for fællesskabet og fællesskabets beslutninger

 • Tolerance over for andre   
 
TRIVSEL
 
Det sikrer vi gennem:
 
 • Humor og optimisme i hverdagen

 • Vise forståelse og omsorg

 • Trygge og genkendelige rammer

 • At alle bidrager til fællesskabet

 • At møde hinanden i og med tillid