Kløver-Skolen afd. Huholt søger en lærer
Vi søger en lærer til skoledelen på Huholt skole.  
 
Huholt skole er en afdeling under Kløver-Skolen for børn fra 0-6 klassetrin med socio-emotionelle vanskeligheder. I afdelingen går der pt. 27 elever, som er fordelt på 5 klasser. Afdelingen er underlagt folkeskoleloven, så der undervises i alle fag. Der lægges også stor vægt på det socialpædagogiske arbejde, for at eleverne lærer at mestre egne følelser og behov. Målet er, at eleverne tillærer sig strategier til at begå sig i det sociale fællesskab. Vi møder eleverne på deres udviklingsniveau og ser elevernes individuelle behov. Kulturen på skolen er, at lærer og pædagoger arbejder ligeværdigt sammen i hverdagen. Vi arbejder ud fra low arousal teorien.  
 
Stillingen er på 37 timer.  
 
Vi forventer at du:  
• Er uddannet lærer og kan undervise i dansk, sprog og idræt  
• Kan arbejde selvstændigt og i teams, være opsøgende og tage initiativ til løsninger  
• Er nysgerrig og forholder dig refleksivt i din tilgang i arbejdet med vores elever  
• Har kendskab til den grundlæggende teori om børn med socio-emotionelle vanskeligheder og kan omsætte den i praksis  
• Gennem struktur og tydelighed kan skabe et positivt og fagligt læringsmiljø for såvel den enkelte elev som for klassen.  
• Har lyst og kompetence til at indgå i et tæt tværprofessionelt samarbejde  
• Har specialpædagogisk erfaring og ved ”at det er lige mig”  
• Er robust, fleksibel og trives i en hverdag præget af elever med mange forskellige behov  
 
Huholt skole er en afdeling af Kløver-Skolen, som er Sønderborg kommunes specialskole for børn med særlige behov. På Kløver-Skolen undervises eleverne i 4 afdelinger. Det drejer sig om elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med tale-/sprogvanskeligheder, elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og koncentration - og opmærksomhedsproblematikker, elever med autismespektrum forstyrrelser samt elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Skolen har elever fra 0. til 10. klasse.  
 
Skolens undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og potentialer. Målet med undervisningen er i et tæt samarbejde med forældrene at opnå optimal læring såvel fagligt som personligt for den enkelte elev. Skolen er en aktiv og udviklingsorienteret skole. Vi arbejder i selvstyrende teams og lægger vægt på faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø med trivsel for både elever og personale.  
 
Skolen har 202 elever og ca. 135 medarbejdere (lærere, pædagoger, fysioterapeuter, talepædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale). Desuden har vi en SFO med ca. 100 børn.  
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.  
 
Der vil ved ansættelse blive anmodet om kopi af straffeattest og børneattest.  
 
Ansøgningsfristen er d. 23 oktober 2017 og samtaler forventes afviklet ultimo uge 43. Vi indhenter reference efter behov.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Betina Solberg Hell tlf. 88726979/27906979 eller på skolens hjemmeside www.klover-skolen.dk ,  
 
Ansøgningen sendes elektronisk til www.sonderborgkommune.dk  HER