Pr. august 2016 har Kløver-Skolen etableret et K-team (Kommunikations Videns-team) med de af vores elever som har kognitive og kommunikative vanskeligheder.

I skoleåret 2017/18 består K-teamet af 3 klasser med i alt 16 elever.

I K-teamet er der et miljø, hvor der bl.a. er fokus på alternativ supplerende kommunikation. Alle klasser benytter sig af PODD-bøger (kommunikations-bøger), piktogrammer, tegn-til-tale, kommunikation via Chatable på iPads (symbol- og fotostøttet kommunikation) og TEACCH-inspireret metode.

Kløver-Skolen arbejder ud fra et holistisk syn, hvor Kløver-Skolen vægter elevernes psykiske og fysiske behov. Kløver-Skolen arbejder desuden med en tydelig struktur for at fremme brugen af de forskellige modeller og metoder, som skaber udvikling for den enkelte elev.

Personalet mødes til teammøder hver 14. dag for at udveksle erfaringer, sparre og vidensdele med hinanden.