Kløver-Skolens ordensregler:

 

Vi har alle et fælles ansvar for, at skolens fysiske og psykiske undervisningsmiljø er trygt og velfungerede. Det er den voksne, som bestemmer.
 

God omgangstone: Vi forventer at alle snakker ordentligt til hinanden og behandler hinanden med respekt.  
               

Fysiske rammer: Vi anvender bygninger, inventar og materiel til rette formål. Vi hjælper hinanden med at passe på fælles faciliteter og holde orden.

 

Eleverne møder til tiden. Der føres protokol over forsømmelser. Har eleverne ulovlige eller mange forsømmelser kontakter vi forældrene.

 

 

Godkendt i Skolebestyrelsen

Marts 2015