Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Kløver-Skolen er placeret på 3 matrikler.

Hovedskolen er placeret i en del af den gamle Kløvermark-Skolen, der blev bygget i starten af 1960`erne og taget i brug i 1965. I 1988 blev skolen nedlagt som folkeskole. I den mellemliggende tid blev skolen bl.a. brugt til Syddansk universitet.

Kløver-Skolen blev etableret på adressen i foråret 2009 i 6 af blokkene. I 4 af blokkene er der 2 etager (Blok 5, 6, 7 og 8).

Sundhedscenteret er placeret samme sted, dog med en anden adresse i de resterende 5 blokke.

Oversigt over de 6 blokke Kløver-Skolen bruger:

     

På skolen er der 25 klasseværelser med tilhørende grupperum. Der er afskærmede arbejdspladser til eleverne i klasserne. Derudover er der Skolebibliotek og Mediatek, samt flg. faglokaler: 2 Skolekøkkener, Natur/teknik, Sløjd, Billedkunst, Håndarbejde og Musik.

Ergo/fysioterapien råder over 2 lokaler.

SFO råder over 9 lokaler samt grupperum.

Auditoriet bruges til fællesarrangementer på skolen.

Kløvermarkhallen bruges til idræt og bevægelse.

 

Skolen har afdeling Huholt liggende på en anden matrikel ca. 4 km fra skolen. Den består af 2 bygninger i 2 etager og en gymnastiksal, der er forbundet med hinanden.

I hovedbygningen er der plads til 4 klasser og SFO med tilhørende grupperum. I den anden bygning er der værksted og personalerum.

Oversigt over Huholt afdelingen:

 

Skolen har afdeling Alssundklassen liggende på en tredje matrikel ca. 2 km fra skolen.

Nærmere beskrivelse følger senere.

 

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk
 

Skolens fysiske opbygning:

Særlige faciliteter på skolen:

Undervisningslokalernes indretning:

 

Elevernes skolemøbler

Skolen har møbler der passer til eleverne. Skolen har fysio- og ergoterapeuter. Terapeuterne undersøger hvilke møbler der passer bedst til eleverne. De indkøber, vejleder og rådgiver elever og lærerkollegaer, hvordan møblerne bruges bedst mulig.