Projekter på skolen

SFO

Skolen i bevægelse

Seneste nyt fra Skolen - Indskrivning 19/20

Kløver-Skolen står for et aktivt samarbejde der bygger på ligeværdighed og anerkendende adfærd, hvor alle ser og hører hinanden

Kløver-Skolens indsatsområder i skoleåret er Social træning, Selvhjulpenhed, Bevægelse, Det brede sundhedsbegreb og Inklusionsprojekt.